Guvernul Orban a decis prin OUG: ‘Pilele’ detaşate la MAE mai stau un an pe funcţii

Publicat de

Guvernul Orban a adoptat în şedinţa de joi, 25 iunie, Ordonanţa de Urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin.(3) din ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit actului normativ, personele detaşate din mediul privat pe posturi în Ministerul Afacerilor Externe, care ar fi trebuit să părăsească funcţiile la 31 august, rămân pe poziţii până la 31 martie 2021. În data de 9 ianuarie 2020, Guvernul Orban adopta o OUG prin care interzicea detaşările din mediul privat pe posturi vacante din instituţii şi autorităţi publice. Anunţată ca o măsură de eliminare a „pilelor” politice din instituţii, decizia Guvernului s-a aplicat imediat pentru toţi cei care nu erau detaşaţi de la alte instituţii şi autorităţi, cu excepţia Ministerului Afacerilor Externe. La MAE, detaşaţii din privat au primit un răgat până la 31 august. Acum, invocând faptul că nu există timpul necesar pentru ocuparea prin concurs a posturilor, Guvernul Orban prelungeşte detaşările din privat până la 31 martie 2021. „Termenul privind încetarea detașărilor prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 1/ 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2021„, se arată în articolul unic al Ordonanţei.

Articolul III din OUG 1/2020:

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ocuparea prin detașare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, se poate realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detașările care nu întrunesc condițiile prevăzute la alin. (1) încetează de drept.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detașările în curs care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) încetează până la data de 31 august 2020, termen până la care Ministerul Afacerilor Externe inițiază concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condițiile legii.

(4) Detașările de personal din cadrul instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională la instituții și autorități publice se efectuează numai pentru misiuni în acord cu competențele și interesele legitime ale instituțiilor cedente.” Pe lângă situaţia pandemiei de coronavirus, Guvernul susţine necesitarea măsurii astfel: Având în vedere că termenul de 31 august 2020, prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta nr. 1/2020, pentru ocuparea posturilor prin concurs nu poate fi respectat, iar încetarea detașărilor din sectorul privat ar conduce la funcționarea defectuoasă sau blocarea activității MAE, în special a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Ținând cont de faptul că resursele umane reprezintă principalul instrument al administrației publice, inclusiv în domeniul afacerilor externe în scopul aducerii la îndeplinire a obiectivelor de politică externă ale României, sens în care personalul Ministerului Afacerilor Externe are îndatorirea să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor români în cadrul relațiilor externe, inclusiv prin acordarea protecției diplomatice și consulare și a sprijinului necesar cetățenilor români, în limitele competențelor lor și cu respectarea prevederilor tratatelor internaționale la care România este parte.