ALERTĂ – Parlamentul a DECIS: se INTERZICE vânzarea de terenuri românești către cetățeni străini

Publicat de

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Principala prevedere din acest proiect este stabilirea interdicției către cetățenii străini care doresc să cumpere terenuri în România. Legea a fost inițiată de PSD.