Mutare de efect în Parlament: Șerban Nicolae propune ca guvernele interimare să aibă dreptul să emită ordonanțe de urgență în anumite condiții

Publicat de

Președintele Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae (PSD), a depus în Parlament un proiect de lege care introduce posibilitatea ca guvernele interimare să emită, doar în anumite condiții, ordonanțe simple și ordonanțe de urgență. În prezent, legea spune: În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege” (Art.37, alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ). Proiectul de lege depus în Parlament de Șerban Nicolae elimină interdicția emiterii de ordonanțe de către un guvern interimar. Guvernul aflat in situatia prevazuta la alin (3) emite ordonante potrivit legii de abilitare adoptata de Parlament in conditiile prevazute de art.115 alin (1) – (3) din Constitutia Romaniei. Cu respectarea prevederilr art. 115 alin (4) – (6) din Constitutia Romaniei, Guvernul poate adopta ordonante de urgenta pentru aplicarea masurilor necesare in situatiile prevazute la art. 53, art. 92 alin (3) si (4), art. 93 din Constitutia Romaniei”, se arată în proiectul de lege. Astfel, proiectul legislativ prevede ca un guvern interimar poate emite: 1. Ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, prin lege specială adoptată de Parlament pentru abilitarea Guvernului pentru a emite ordonanţe. Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe. Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

2. Ordonanțe de Urgență în următoarele cazuri:

  • apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor
  • desfăşurarea instrucţiei penale
  • prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav
  • în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării
  • în caz de mobilizare sau de război
  • în cazul în care Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale